Ważne daty

Rejestracja dla uczestników z referatami do 15.01.2016 22.01.2016
Rejestracja dla uczestników bez referatów do 15.01.2016 22.01.2016
Akceptacja zgłoszeń do 24.01.2016
Opłaty konferencyjne do 31.01.2016
Wysyłanie artykułów do 14.02.2016
Konferencja 11-13.03.2016