Sesja „Podstępy akustyki”

Projekt harmoniki szklanej. Analiza praktyczna i teoretyczna dźwięku pocieranego szkła
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Adam Szwajcowski
Opiekun pracy: dr inż. Adam Pilch

Tematem referatu jest budowa oraz brzmienie zapomnianego instrumentu, którego okres świetności przypadł na drugą połowę XVIII wieku. Jego zasada działania jest analogiczna do pocierania brzegów kieliszka wilgotnym palcem. Omówione zostaną czynniki wpływające na częstotliwość drgań własnych szklanych kloszy oraz zależności umożliwiające poprawne zaprojektowanie instrumentu poparte zestawieniem z wynikami doświadczalnymi. Dźwięk pocieranych szklanych naczyń po zaprezentowaniu będzie poddany analizie na podstawie zarejestrowanych uprzednio próbek.
Zaprezentowany zostanie projekt harmoniki szklanej, sporządzony na podstawie omówionych wcześniej zależności, uwzględniając przy tym braki w wykonaniu podzespołów. Zostanie również porównany do swojego pierwowzoru poprzez konfrontację z zaleceniami konstrukcyjnymi wynalazcy instrumentu – Benjamina Franklina.

 

Polish Horror Story. Historia stworzona z efektów dźwiękowych – czy jest to możliwe?
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Barbara Kapica, Zuzanna Raciborska
Opiekun pracy: dr Marek Pluta

Celem projektu było stworzenie zróżnicowanych efektów dźwiękowych, które zostały następnie wykorzystane do słuchowiska przedstawiającego krótką historię. Autorki zrealizowały adekwatne dla gatunku grozy dźwięki za pomocą trzech podstawowych metod.
Jedną z nich było nagrywanie dźwięków w odpowiedniej lokalizacji o różnych porach dnia i w zmiennej sytuacji atmosferycznej (w czasie deszczu czy w czasie silnego wiatru). Istotną kwestię stanowiła konieczność zarejestrowania jak największej ilości zróżnicowanych efektów dźwiękowych (np. nagrania kroków człowieka na zmiennym podłożu, w różnym obuwiu) i wybrania najodpowiedniejszego nagrania. Kolejną metodą uzyskiwania dźwięków była tzw. rekonstrukcja efektów dźwiękowych, np. nagranie dźwięków wydobytych z warzyw i owoców, a następnie zmodyfikowanie ich za pomocą wtyczek programu DAW. Zastosowano m.in. zmianę prędkości i wysokości nagrania, modulacje, filtry górno- i dolnoprzepustowe. Autorki wykorzystały również możliwość nakładania na siebie dźwięków pochodzących z różnych nagrań w celu uzyskania ciekawszego brzmienia. Ostatnią metodą wykorzystaną w badaniu było generowanie dźwięków w programie Pure Data.
Na podstawie uzyskanego czterominutowego nagrania został przeprowadzony test na małej grupie losowo wybranych osób. Celem było sprawdzenie, czy słuchacz jest w stanie zrekonstruować historię wyłącznie na podstawie efektów dźwiękowych (bez bodźca wizualnego, który zazwyczaj najskuteczniej przemawia do odbiorcy). Badanie zostało przeprowadzone drogą internetową – słuchacz w komfortowych dla siebie warunkach mógł przesłuchać nagrania i uzupełnić kwestionariusz z pytaniami otwartymi oraz zamkniętymi na temat słuchowiska.

 

Analiza hałasu generowanego podczas rozpakowywania cukierków
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Teresa Makuch, Julitta Bartolewska, Marcjanna Czapla, Szymon Dudziński, Zuzanna Kusal
Opiekun pracy: dr inż. Adam Pilch

Częstym problemem w salach koncertowych jest sposób zachowania się niektórych słuchaczy, którzy przeszkadzają innym użytkownikom muzyki, hałasując. Jednym z przykładów może być rozpakowywanie przez nich cukierków wtedy, gdy np. inni, przeziębieni odbiorcy starają się ograniczyć kaszel. Przedmiotem referatu jest analiza porównawcza podstawowych parametrów akustycznych różnych opakowań cukierków w celu określenia hałasu, jaki mogą generować, i jego uciążliwości dla innych użytkowników sal koncertowych. Wykonane w komorze bezechowej nagrania dźwięku, emitowanego podczas wyjmowania cukierków z opakowań wykonanych ze zróżnicowanych materiałów, przeanalizowano w celu umiejscowienia odgłosu rozpakowywanego cukierka w paśmie audio w odniesieniu do dźwięków muzyki. Na podstawie otrzymanych wyników oraz przeprowadzonej ankiety podjęto próbę określenia parametrów, dla których hałas zostaje uznany za uciążliwy.