Komitet Naukowy

Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest dr inż. Adam Pilch – opiekun Koła Naukowego Akustyki Architektonicznej, które podjęło się organizacji Konferencji.

Członkowie Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski,
prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki,
prof. dr hab. Rufin Makarewicz,
prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski,
dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński, prof. AGH,
dr hab. inż. Janusz Piechowicz,
dr hab. Andrzej Wicher,
dr hab. inż. Tadeusz Wszołek,
dr inż. Artur Flach,
dr inż. Maciej Kłaczyński,
dr Jędrzej Kociński,
dr Jacek Konieczny,
dr inż. Tomasz Korbiel,
dr inż. Jarosław Rubacha,
dr inż. Agata Szeląg.