Podsumowanie

W tym roku zaszczyt organizacji 3. Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Akustyków, która odbyła się w dniach 11-13 Marca przypadł Kołu Naukowemu Akustyki Architektonicznej, działającemu na Akademii Górniczo-Hutniczej.
W tegorocznej edycji wzięło udział prawie 100 osób. Swoją obecnością zaszczycili nas studenci z dziesięciu ośrodków naukowych w Polsce, pracownicy naukowi oraz przedstawiciele sponsorów.

Historia

Pierwsza OSKA zorganizowana została w grudniu 2013 roku przez studentów należących do Studenckiego Koła Akustyków i odbyła się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zapoczątkowali oni niesamowite wydarzenie, w którym studenci zainteresowani akustyką mogli nie tylko poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu, ale także nawiązać cenne kontakty ze studentami z innych ośrodków naukowych. Po drugiej edycji konferencji, która odbyła się w tym samym miejscu, w porozumieniu z kolegami i koleżankami z Poznania postanowiliśmy zmienić formę konferencji tak, aby co roku była ona organizowana przez inny ośrodek naukowy. Dlatego też tegoroczna edycja odbyła się na AGH.

OSKA 2013
1.Ogólnopolska Studencka Konferencja Akustyków – Poznań, grudzień 2013

OSKA 2014
2.Ogólnopolska Studencka Konferencja Akustyków – Poznań, grudzień 2014

Konferencja

Na początku konferencji w imieniu dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki zabrał głos prof. dr hab. inż. Jerzy Wiciak – kierownik Katedry Mechaniki i Wibroakustyki. Bardzo ciepło powitał on wszystkich uczestników konferencji, mówiąc że widząc tak liczne grono młodych akustyków jest już spokojny o rozwój akustyki w Polsce.

Następnie miał miejsce wykład plenarny, który wygłosił dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński, prof. AGH – Kierownik Laboratorium Akustyki Technicznej. Przedstawił on badania i projekty realizowane w laboratorium. W niektórych z nich uczestniczyło również nasze koło naukowe, o czym profesor wspominał wielokrotnie podczas wykładu.

Dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński - kierownik Laboratorium Akustyki TechnicznejDr hab. inż. Tadeusz Kamisiński – kierownik Laboratorium Akustyki Technicznej

Następnie zabrał głos Jacek Śliwiński – przedstawiciel firmy Barrisol, która była głównym sponsorem konferencji. Opowiedział on o tym jak ważną rolę w akustyce pełni sufit.

Jacek Śliwiński - przedstawiciel firmy BarrisolJacek Śliwiński – przedstawiciel firmy Barrisol

Po oficjalnym rozpoczęciu konferencji miejsce przy mikrofonie zajęli studenci. Przez trzy dni wygłosili oni aż 26 referatów z różnych dziedzin akustyki, takich jak akustyka architektoniczna, elektroakustyka, inżynieria dźwięku, akustyka środowiska, psychoakustyka, protetyka słuchu i akustyka mowy. Referaty zostały podzielone na sześć sesji: „Rozproszone dźwięki”, „Z mikrofonem po świecie”, „Mierzysz i wiesz”, „Podstępy akustyki”, „Niech stanie się dźwięk”, „Słuchaj uchem, a nie brzuchem”.

Konkursy

Część referatów brała udział w konkursie na najlepszy referat. Przedstawione przez nich prace naukowe oraz ich prezentacja oceniane były przez pracowników naukowych oraz studentów. Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez Polskie Towarzystwo Akustyczne, nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Nautilus, a także zostali zaproszeni na szkolenie organizowane przez firmę Brüel & Kjær.

1 miejsce – Wojciech Binek (AGH) z referatem „Analiza metod geometrycznych stosowanych w optyce pod kątem możliwości ich zastosowania w akustyce”
2 miejsce – Bartłomiej Chojnacki i Michał Ziobro (AGH) z referatem „Piezoelektryczne wszechkierunkowe źródło dźwięku do akustycznych badań w skali w zakresie ultradźwięków”
3 miejsce – Maciej Blaszke, Dawid Weber i Szymon Zaporowski (Politechnika Gdańska) z referatem „Procesor efektów dźwiękowych do gitary na urządzenia mobilne”

Zwycięzcy konkursu na najlepszy referat Dawid Weber, Szymon Zaporowski, Maciej Blaszke, Wojciech Binek, Bartłomiej Chojnacki, Michał Ziobro – zwycięzcy konkursu na najlepszy referat

Dodatkowo zorganizowano konkurs publiczności, w którym brały udział wszystkie referaty. Po zaprezentowaniu wszystkich referatów uczestnicy konferencji wraz z przedstawicielami sponsorów mogli oddać swoje głosy na najciekawsze referaty. Zwycięzcą w tym konkursie został Adam Szwajcowski (AGH) z referatem „Projekt harmoniki szklanej. Analiza praktyczna i teoretyczna dźwięku pocieranego szkła”. Nagrodę ufundowała firma Ecophon.

Adam Szwajcowski - zwycięzca konkursu o nagrodę publiczności, wraz z Matką Założycielką OSKI - Elą ManiakowskąAdam Szwajcowski – zwycięzca konkursu o nagrodę publiczności, wraz z Matką Założycielką OSKI – Elą Maniakowską

Podsumowanie

Ogromnie cieszymy się, że mogliśmy w tym roku organizować konferencję, na którą tak licznie przybyły osoby z wielu ośrodków naukowych.

Wspólne zdjęcie Wspólne zdjęcie

Konferencja jednak nie mogłaby się odbyć bez wsparcia wszystkich partnerów, patronów konferencji i sponsorów.

Dziękujemy serdecznie Polskiemu Towarzystwu Akustycznemu oraz Akademii Górniczo-Hutniczej za objęcie patronatu nad konferencją. Dziękujemy również naszym partnerom – Fundacji dla AGH, która wsparła nas swoim doświadczeniem oraz możliwościami, a także Kołu Naukowemu Edytorów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, za przygotowanie wspaniałej książki abstraktów.

Ogromne podziękowania za wsparcie konferencji składamy także firmie Barrisol – głównemu sponsorowi konferencji, a także firmom Nautilus, Brüel & Kjær, Ecophon, EC Test Systems, Fermacell, Nautilus, Nowy Styl Group, Svantek, Soundplan. Dziękujemy za powierzone nam zaufanie oraz za wkład włożony w rozwój akustyki w Polsce.

Wielkie podziękowania należą się także członkom Komitetu Naukowego konferencji. Dziękujemy za czuwanie nad stroną naukową konferencji.

Na koniec składamy podziękowania organizatorom konferencji oraz wolontariuszom, którzy poświęcili swój czas po to by dopilnować, aby konferencja była na najwyższym poziomie.

Komitet Organizacyjny i wolontariusze Komitet Organizacyjny i wolontariusze