Sesja „Niech stanie się dźwięk”

Badania i ocena parametrów wibroakustycznych zestawów głośnikowych
Politechnika Wrocławska
mgr inż. Piotr Otręba, dr inż. Romuald Bolejko, dr inż. Przemysław Plaskota
Opiekun pracy: prof. dr hab. Andrzej Dobrucki

W pracy przedstawiono wyniki badań obudów głośnikowych ze ściankami drewnianymi bez pokrycia oraz z pokryciem masą bitumiczną, a także o różnym stopniu wypełnienia wełną owczą. Stosowano cztery warianty wypełnienia: bez wypełnienia, z wypełnieniem luźnym (1/3), średnim (2/3) i gęstym (3/3). W sumie badano osiem różnych wariantów pokrycia masą bitumiczną i wypełnienia wełną owczą. Analizowano charakterystykę częstotliwościową ciśnienia akustycznego, charakterystykę fazową (część minimalnofazowa), charakterystykę impedancji elektrycznej oraz zniekształcenia nieliniowe dla różnych wartości dostarczanej mocy.
Charakterystyki akustyczne, drganiowe oraz elektryczne mierzono w komorze bezpogłosowej z użyciem zestawu pomiarowego DA2 firmy Klippel – narzędzia dedykowanego do pomiarów głośników. Zestawy badano z użyciem modułów pomiarowych Linear Parameter Model (LPM) oraz TRansfer Functions (TRF). W skład zestawu pomiarowego wchodził ponadto komputer z zainstalowanym oprogramowaniem firmy Klippel oraz wzmacniacz mocy firmy MMF.
Obudowa bez wytłumienia wykazuje znaczną nierównomierność wszystkich charakterystyk częstotliwościowych w zakresie małych i średnich częstotliwości. Wytłumienie obudowy wełną owczą powoduje zaś znaczną poprawę równomierności charakterystyk, nawet dla wariantu wypełnienia luźnego. Zwiększenie poziomu sygnału dziesięciokrotnie (od 0,2 V do 2 V) powoduje w zakresie bardzo małych częstotliwości jedynie niewielki wzrost wychylenia (od 0,8–0,9 mm do 1–1,1 mm) przy zwiększeniu nierównomierności wychylenia w funkcji częstotliwości. Wytłumienie obudowy skutkuje ponadto niewielkim przesunięciem częstotliwości rezonansowych w stronę małych częstotliwości. Nie zauważono wpływu pokrycia ścianek obudowy masą bitumiczną na mierzone charakterystyki i parametry.

 

Procesor efektów dźwiękowych do gitary na urządzenia mobilne
Politechnika Gdańska
Maciej Blaszke, Dawid Weber, Szymon Zaporowski
Opiekun pracy: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski

W referacie przedstawiono sposób działania procesora efektów dźwiękowych do gitary, składającego się z układu elektronicznego i aplikacji pracującej w czasie rzeczywistym na urządzeniach mobilnych z systemem Android. W pierwszej części zaprezentowano układ (przejściówkę) w postaci przedwzmacniacza zasilanego z baterii, do którego podłącza się gitarę oraz urządzenie mobilne. W drugiej części referatu przedstawiono zaś proces przetwarzania dźwięku w aplikacji oraz interfejs użytkownika. Interfejs ten został napisany w języku Java, wspartym językiem znaczników XML, natomiast przetwarzanie dźwięku, ze względu na konieczność zapewnienia wysokiej wydajności, zrealizowano w języku C++. W pracy uwzględniono możliwość jednoczesnego uruchomienia kilku algorytmów, połączonych w postaci bloków, a także przedstawiono sposób sterowania ich parametrami w czasie działania programu. Przeprowadzono osobno testy układu oraz aplikacji, jak i testy działania połączonego systemu układ – aplikacja.

 

Tape’s not dead
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Mateusz Widomski
Opiekun pracy: dr inż. Tomasz Korbiel

Referat przybliży technikę magnetycznego zapisu dźwięku na taśmach, a także omówi urządzenia wykorzystywane do zapisu oraz do odtwarzania dźwięku zawartego na nośnikach magnetycznych. Przedstawione będą wady i zalety analogowych, magnetycznych nośników dźwięku oraz ich przyczyny. Zaprezentowane zostaną rozwiązania konstrukcyjne analogowych procesorów dźwięku wykorzystujących taśmy magnetyczne. Przybliżona zostanie historia oraz techniki produkcji dźwięku z użyciem nośników magnetycznych.

 

Studio Foley – imitacja dźwięku na potrzeby produkcji animacji i filmów
Politechnika Gdańska
Damian Koszewski, mgr inż. Karolina Marciniuk
Opiekun pracy: dr inż. Michał Lech

Celem referatu jest przybliżenie metod udźwiękowiania filmów, zasad projektowania, wyposażania oraz funkcjonowania Studia Foley na przykładzie animacji. Przedstawiono konfigurację tego pomieszczenia, przystosowanego do nagrań imitacji dźwięków wraz z konfiguracją wizyjno-foniczną, na przykładzie studia lektorskiego Katedry Systemów Multimedialnych, znajdującego się na Politechnice Gdańskiej.
Omówiono etapy pracy z dźwiękiem w filmie i animacji. Pokazano scenariusze użycia rekwizytów i stanowisk do imitacji powierzchni.